Učešće na takmičenju vina u Beču

Usled novonastale situacije povodom pandemije COVID-19 i više uzastopnih puta odlaganja takmičenja, na najizazovnijem od renomiranih svetskih takmičenja u degustaciji vina u Beču, takmičanje je ipak sprovedeno u oktobru 2020.godine.

Osvojene trofeje možete pogledati na sajtu u sekciji VINA.

Više o organizatoru i takmičenju na  https://www.awc-vienna.at/en/news-2-2-2/