Učešće na takmičenju vina u Beogradu, bugarska organizacija BIWC

Zbog najnovijih strogih epidemioloških mera u zemlji domaćina – Srbiji, dogadjaj je morao da se odloži za Septembar mesec.

Nakon svih prethodnih odlaganja, takmičenje je uspešno realizovano. Osvojene trofeje možete pogledati na sajtu u sekciji VINA

Više o organizatoru i takmičenju na  https://www.balkanswine.eu/home/