Učešće na Drugom svetskom prvenstvu u Prokupcu

Takmičenje u Prokupcu, za našu mladu vinariju predstavlja veliki izazov, imajući u vidu da je Prokupac vino relativno novo u našoj proizvodnji. Takmičenje se održalo u prostorijama Turističke organizacije Srbije, 23.septembra.

Zaštitni znak ovog takmičenja, pod pokroviteljstvom Turističke organizacije Srbije i BWW (Belgrade Wine Week) je ocenjivanje uzoraka od strane samih vinara, uz nekolicinu iskusnih ocenjivača vina i vinskih eksperata.

Više o https://www.belgradewineweek.rs/